Cena gwarantowana

  1. Podaj nam adres początkowy i końcowy, a Dyspozytor wyceni i przedstawi gwarantowaną kwotę, jaką zapłacisz za określony przejazd.
  2. Z góry będziesz wiedział ile zapłacisz za kurs, bez względu na czas trwania przejazdu i natężenia ruchu.
  3. Cena gwarantowana obowiązuje dokładnie między wskazanymi adresami bez punktów pośrednich i postojów w każdej taksówce Rydwanów Miasta.
  4. Należy rozpocząć kurs w ciągu 5 minut od przyjazdu Kierowcy pod adres odbioru.
  5. W przypadku zmiany planów w wycenionej trasie, CG nie obowiązuje, kurs jest rozliczony wg wskazań taksometru.

Regulamin ,,Cena Gwarantowana Rydwany Miasta”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin dotyczy promocji ,,Cena gwarantowa'' oferowanej w usługach korporacji taksówkarskiej Rydwany Miasta

1.2. Ogranizatorem promocji jest korporacja taksówkarska Rydwany Miasta, z siedzibą przy ul. Motylowa 4/19 ,91-360 Łódź, kontakt: rydwanymiasta.pl, biuro@rydwanymiasta.pl, tel: 512 504 030

1.3. Klient korzystający z opcji Ceny Gwaratnowanej podczas przejazdu taksówką korporacji Rydwany Miasta akceptuje niniejsze warunki promocji.

1.4. Z promocji skorzystać mogą wszyscy uprawnieni wedle niniejszych warunków klienci firmy korporacji Rydwany Miasta, którzy w okresie promocji i na obszarze jej obowiązywania zamówią przejazd za pomocą telefonicznej Centrali, dzwoniąc na numer 512 50 40 30 , podając takie dane jak adres odbioru, adres docelowy, wymagalność usług specjalnych, które oferowane są w ramach dostepnych usług firmy.

1.5. Klient wyraża zgodę na przejazd w ramach promocji Ceny Gwarantowanej podczas zamówienia usługi przewozu telefonicznie. W przypadku niezdecydowania się na wycenę oferowaną przez Dyspozytora, kurs odbywa się wg wskazań taksmoteru.

1.6 Klient korzystający z usługi CG, wyraża zgodę na podanie danych dotyczących adresu początkowego, adresu końcowego, jak i specyfikacji kursu, które zostają udostępnione podczas rejestracji zlecenia i przekazywane są kierowcy, podejmującego zlecenie.

1.7. Usługa CG nie dotyczy zamówień w aplikacji Rydwany Miasta.

1.8. Udział w promocji CG obowiązuje na terenie Polski, jednakże zgodnie z uchwałą rady miasta, kurs musi zaczynać, bądź kończyć się bezpośrednio w mieście w którym obowiązuje zakres terytorialny licencji. Promocja CG, nie działa na kursach, które w całości realizowane są poza Łodzią.

1.9. Z przejazdu z ceną gwarantowaną można skorzystać we wszystkich taksówkach korporacji Rydwany Miasta.

1.10. CG obowiązuje we wszystkich strefach czasowych.

1.11. CG nie obowiązuje przy zleceniach terminowych

1.12. W przypadku zleceń wymagających dodatkowych specyfikacji kursu usługa CG obowiązuje.

1.13. Brak ograniczeń ilościowych w korzystaniu z promocji CG.

1.14. Akceptowane formy płatności w ramach promocji CG to płatność gotówką, bądź w formie bezgotówkowej tj. voucherami, terminalem płatniczym czy płatnością automatyczną przypisaną do aplikacji Rydwany Miasta. Jednakże z zazaczeniem iż w przypadku skorzystania z płatności automatycznej, kurs musi być zamówiony przez Centralę telefoniczną, a nie zarejestrowany przez aplikację.

1.15. Opłata za kurs pobierana jest przez Kierowcę, tak samo jak w przypadku kursu nieobjętego promocją.

1.16. Minimalna kwota objęta promocją CG wynosi 10 PLN brutto. Brak określonej
kwoty maksymalnej.

1.17. Promocja CG dotyczy do odwołania.

2. Zasady promocji Cena gwarantowana

2.1. Cena gwarantowana jest stałą ustaloną kwotą, jaką zapłaci Klient za zamówioną usługę przewozu, niezależnie od trasy i czasu przejazdu między wyznaczonym punktem od A do B.

2.2. CG na tej samej trasie może różnić się zależnie od dnia, godziny czy natężenia ruchu.

2.3. Kwota wynikająca z określenia wysokości ceny gwarantowanej zależna jest od długości trasy, szacowanego czasu przejazdu, strefy czasowej w której ma się odbyć kurs, jak i aktualnego natężenia ruchu czy specyfikacji kursu.

2.4. Klient, w momencie chęci skorzystania z promocji CG musi podać podczas rozmowy telefonicznej dokładny adres początkowy oraz docelowy kursu. Wymagane jest podanie adresów z ulicą i dokładną numeracją, skrzyżowań dwóch ulic, bądź stałych punktów lokalizacyjnych typu szpitale, lotnisko, centra handlowe, cmentarze, kościoły, obiekty restauracyjne.

2.5. W przypadku zleceń wymagających dodatkowych specyfikacji kusu Klient zobowiązany jest do poinformowania Dyspozytora podczas zamawiania taksówki o ewentualnych dodatkowych usługach.

2.6. Brak podania powyższych danych lokalizacyjnych, bądź brak informacji o dodatkowej specyfikacji kursu, może się wiązać z odmową realizacji zlecenia w ramach promocji CG.

2.7. Klient decydując się na skorzystanie z promocji CG akceptuje cenę za przejazd wyliczona na podstawie wyceny Dyspozytora podczas zamówienia telefonicznego.

2.8. Możliwość skorzystania z CG nie obowiązuje w przypadku, gdy po przedstawieniu przez Dyspozytora kwoty gwarantowanej za wyceniony przejazd, nie zostanie jasno i wyraźnie określona deklaracja chęci z korzystania z usługi CG przez Klienta podczas zamawiania taksówki

2.9. Adres odbioru, podany podczas złożenia zamówienia usługi przewozu musi być zgodny z rzeczywistym adresem, pod którym oczekuje Klient. Kierowca ma prawo odmówić odbioru pasażera z innego miejsca.

2.10. W przypadku zmian w adresie docelowym, bądź chęci skorzystania z kursów pośrednich CG nie obowiązuje. Kwota przejazdu wyliczana jest wówczas na podstawie wskazań taksometru.

2.11. Trasa w przypadku skorzystania z CG zależna jest tylko od Kierowcy. W innym przypadku kurs rozliczany jest wg wskazań taksometru.

2.12. Możliwość skorzystania z CG nie obowiązuje, gdy Klient od momentu przyjazdu Kierowcy pod adres odbioru, nie skorzysta z usługi w ciągu 5 minut.

2.13. Jeżeli Klient nie skorzysta z przejazdu wg określonych warunków wówczas CG nie będzie dotyczyć zamówionego kursu. Kurs może zostać anulowany, bądź w przypadku dalszej chęci skorzystania z kursu, kurs zostanie wyceniony wg aktualnych wskazań taksometru.

3. Pozostałe postanowienia

3.1. Korporacja Rydwany Miasta zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków promocji.

3.2. Warunki promocji są zgodne z prawem polskim.